King Of Swords ngược – Công việc

ADVERTISEMENT

Với lá bài King of Swords ngược xuất hiện trong bối cảnh câu hỏi về công việc, có khả năng một người đàn ông trong môi trường công việc của bạn có thể đang kìm nén không nói ra những điều vốn sẽ có ích cho anh ta. Hãy lắng tai nghe ngóng một cách cẩn thận. Nếu bạn đang trong giai đoạn tìm kiếm việc, thì cũng như nghĩa xuôi, người sẽ thuê bạn làm việc rất nhiều khả năng là một người đàn ông, nhưng bạn sẽ phải gây ấn tượng với ông/anh ta theo mọi mức độ để được nhận việc làm. Hãy nhấn mạnh sự hiểu biết của bạn về những quy tắc truyền thống và tầm quan trọng của việc tuân thủ theo các nguyên tắc nơi làm việc.

Bài viết liên quan

Bài sau


Bài viết phổ biến

https://m8winvnn.com/vn/registration?ref=543758&source=wikiso&position=widget https://m8winvnn.com/vn/registration?ref=543758&source=wikiso&position=widget https://m8winvnn.com/vn/registration?ref=543758&source=wikiso&position=widget
ADVERTISEMENT